TKP HEADLINE

ก๋วยเตี๋ยวเส้นเห็ด

ทิ้งวิศวะมาเป็นเศรษฐีเห็ด “สายฝน-ฉัตรชัย” คู่รักผู้ปั้น ‘เส้นเห็ด’ สุขภาพเจ้าแรก
        “จุดเริ่มของเส้นเห็ดคือเวลาคนมาดูงานที่ฟาร์มส่วนมากก็จะมาช่วง 10.00-11.00น. พอดูงานคุยกันเสร็จก็จะเที่ยงบ้างเกือบบ่ายบ้าง ท้องก็หิว จะเปิดร้านข้าว ร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดามันก็ธรรมดาไป เราทำฟาร์มเห็ด เห็ดเป็นพระเอก เราทำเส้นเห็ดก็น่าจะช่วยชูให้คนสนใจ เพิ่มเติม...


ละแวกะดาม

 

คำว่า “ละแวกะดาม” เป็นภาษาเขมรสุรินทร์ ซึ่งหมายถึง แกงคั่วปู หรือ หลนปูนา นั่นเอง

         ซึ่งเป็นอาหารที่สุดยอดความอร่อย กินกับข้าวสวยร้อนๆจะอร่อยมาก แต่นับวันจะหากินได้ยากมากแล้ว และเชื่อว่าเด็กๆรุ่นหลังหลังบางคนอาจไม่รู้จักด้วยซ้ำไป หากย้อนกลับไปเมื่อสัก 15-20 ปีที่แล้ว สมัยที่ผู้เขียนยังเป็นเด็กๆ ต้องพูดได้เลยว่า ละแวกะดาม หรือแกงคั่วปู นี้ เป็นอาหารเลิศรส ที่หากินได้เฉพาะหน้าแล้งระหว่างฤดูเกี่ยวข้าวจนถึงเดือนเมษายนเท่านั้น นั่นก็เพราะว่าปูนาในหน้าแล้งจะมีมันค่อนข้างมาก จำได้ว่าสมัยก่อนพอถึงฤดูเกี่ยวข้าว ผู้เขียนจะต้องตามพ่อแม่ไปเกี่ยวข้าว และนอนเฝ้าลานที่นา ตกตอนเย็นๆจะออกหาขุดปูนา มาทำกับข้าว ซึ่งเมนูที่ถือได้ว่าเลิศรส และเชื่อว่าเป็นที่จดจำของคนที่ทันยุคนั้น คงไม่พ้น ละแวกะดาม อย่างแน่นอน  เพิ่มเติม...

ภาษาเขมร

 


ภาษาเขมร คือ ภาษาท้องถิ่นของชาวอีสานตอนใต้ ของประเทศไทย หรือ เราเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ขแมร์ ภาษาเขมร เป็นต้นกำเนิด มาจากภาษาขอม ซึ่งมีอายุกำเนิด เกิด มานับ ร้อย ๆปี เป็นภาษาที่สละสลวย และเป็นภาษามาจากรากราชาศัพท์ และ มีหลายคำที่นำมาใช้ในภาษาไทย เช่น เสวย แปลว่า กิน หรือ ทาน,สดับ แปลว่า ฟัง , เดิน มาจาก คำว่า เดอร ของภาษาเขมร เป็นต้น ในสมัยแต่โบราณกาล ชาวเขมร ที่เรียนวิชา อาคม มนต์ขลัง และเวทย์มนต์ คุณไสย์......อ่านเพิ่มเติม

กูย

 

ชาวกวยหรือกูย เป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่มีสายสัมพันธุ์ใกล้ชิด   กับข่า สามารถใช้ภาษาสื่อสารเข้าใจกันได้ แต่เดิมได้อาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำโขงทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดนกัมพูชาในอดีตแถบเมืองอัตตะปือแสนแป แคว้นจำปาศักดิ์ตอนใต้ของลาว ในปัจจุบัน ต่อมาได้สูญสลายไปเพราะถูกผนวกเข้ากับชนเผ่าไทย ที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนส่วนนี้ แต่ก็มีชาวกูยอีกจำนวนหนึ่งที่รักความอิสระสันโดษ......อ่านเพิ่มเติม

กศน.ตำบลเกาะแก้ว

 


   กศน.ตำบลเกาะแก้ว  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ  เพื่อให้อ่านออกเขียนได้  การศึกษาต่อเนื่อง  การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย.....อ่านเพิ่มเติม 


อ่างเก็บน้ำลำพอก

 

อ่างเก็บน้ำลำพอก เป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งและหน้าฝน มีความหลากหลายทางด้านระบบนิเวศ เหมาะต่อการพักผ่อนหย่อนใจ และการประกบอาชีพหรือการทำมาหากินของคนในหมู่บ้าน และชุมชนใกล้เคียงอ่านเพิ่มเติม 

ปราสาทช่างปี่ปราสาทช่างปี่ เป็นปราสาทหินสมัยอารยะธรรมขอม เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ เพื่อศึกษาค้นคว้า ใช้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีได้ ปราสาทช่างปี่ เป็นอโรคยศาล หรือโรงพยาบาล หนึ่งในจำนวน 102 แห่ง ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ โปรดให้สร้างขึ้น มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยนผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลง และหินทรายอ่านเพิ่มเติม  

ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว

 

ข้าวต้มมัดใบมะพร้าว   นิยมทำกันเวลามีงานบุญต่างๆ รวมทั้งตอนงานศพหรืองานแต่งงานด้วย เพื่อถวายพระสงฆ์สามเณรและเลี้ยงแขกเหรื่อต่างๆ ที่มาร่วมงานอ่านเพิ่มเติม

ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ห้องสุมด "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอศีขรภูมิ ประวัติความเป็นมา เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2534 ด้วยความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงต่อมีงานการศึกษาของชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจน สนองพระราชปณิธาน และแนวพระราชดำริ ที่แสดงไว้ในโอการสต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานพระราชาอนุญาต ดำเนินโครงการจัดการ ตั้งห้องประชาชน ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า ห้องสมุดประชานชน "เฉลิมราชกุมารี"อ่านเพิ่มเติม 

การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน

 


การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ อ่านเพิ่มเติม

การจักรสาน

 


นายบุญเกิด ชาวบ้านบ้านมหาชัย ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ ถือว่าท่านเได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดจากการทำเครื่องจักสานในประเทศไทย มีการทำสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นักโบราณคดีได้พบหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการทำเครื่องจักสานในยุคหินใหม่ที่บริเวณถ้ำแห่งหนึ่งในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งทำด้วยไม้ไผ่เป็นลายขัดสองเส้นประมาณว่ามีอายุราว 4,000 ปีมาแล้วอ่านเพิ่มเติม

กบยัดไส้


 การถนอมอาหารถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมานาน คนอีสาน เมนู "กบยัดอั่ว" หรือ กบยัดไส้  เห็นจะหนีไม่พ้นเมนูพื้นบ้านแบบย่าง ส่วนผสม เริ่มจากวัตถุดิบหลักคือกบ จะให้ดีต้องเป็น กบนา รสดีกว่ากบเลี้ยง อ่านเพิ่มเติม...

วัดสุวรรณาราม


     วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย บรรยากาศภายในวัดมีความสะอาดและเป็นระเบียบมาก  อ่านเพิ่มเติม...

วัดบ้านจบก

 
 วัดจบก ตั้งอยู่ บ้านจบก หมู่ที่ 1 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดธรรมยุติกนิกายมีพื้นที่กว้างใหญ่ เป็นระเบียบสวยงาม ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีสิ่งก่อสร้างเกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา อ่านเพิ่มเติม...

บ้านหนังสือชุมชน


 “บ้านหนังสือชุมชน” หมายถึง บ้านที่เจ้าของบ้านหรือสถานที่ได้อุทิศให้ใช้เป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชน ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้า ร้านขายของ บ้านผู้มีจิตอาสา บ้านผู้นาชุมชน สถานประกอบการ ศาลาเอนกประสงค์ โรงพยาบาล มีเจ้าของบ้านเป็น  อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีแซนโฎนตาประเพณีแซนโฎนตา เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ และปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนาน นับเป็นพัน ๆ ปีของชาวเขมร ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูรู้คุณ  อ่านเพิ่มเติม...
 

มะขามลายศิลป์

 

  “ต้นมะขามลายศิลป์” เมืองช้างอายุกว่า 300 ปี ลำต้นขนาดใหญ่ 8 เมตร มีริ้วรอยร่องลึกสวยงามดั่งลวดลายศิลปะ ได้รับคัดเลือกเป็นต้นไม้ทรงคุณค่า 1 ใน 63 ต้น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ และ “ต้นจันผา” ใหญ่สุดในไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ชูส่งเสริมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  เพิ่มเติม...

ขนมนางเล็ด

 

ถ้ามีข้าวเหนียวเหลืออย่าเพิ่งทิ้ง เสียดายของ ลองจับมาทำขนมไทยอร่อย ๆ อย่าง ขนมนางเล็ดดูสิ บางคนเรียก "ข้าวแต๋น" ง่าย ๆ ก็ได้ขนมไทยอร่อย ๆ กรุบกรอบ หอมหวานไปกับน้ำตาลมะพร้าวโรยหน้าด้านบน ทำเก็บไว้กินได้นานด้วย เพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสุรินทร์. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand